Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Sprawdź jej szczegóły Polityki Prywatności i Cookies.

Akceptuję arrow

Serwisy

image

Monitoring i wsparcie 24/7

Istotą usługi jest bieżąca dbałość o niezawodność środowiska chmurowego, aplikacji, którą ono utrzymuje oraz wszystkich systemów w nim zainstalowanych.

W ramach usługi monitoringu i wsparcia 24/7, nasz zespół:
● reaguje na wszystkie próby złamania zabezpieczeń,
● pilnuje czy aplikacja może korzystać z niezbędnych zasobów, by działać sprawnie i wydajnie,
● sprawdza dostępność, kompatybilność, spójność i nieprzerwane działanie konkretnych usług,
● monitoruje poprawność wykonywania kopii zapasowych i spójność wszystkich zasobów,
● weryfikuje aktualność komponentów systemowych,
● pilnuje aktualności i wgrywania poprawek bezpieczeństwa.

Usługa jest realizowana na dwóch poziomach: automatycznym i z udziałem zespołu inżynierów. Jej nadrzędnym celem jest zapewnienie nieprzerwanej ciągłości w funkcjonowaniu środowiska chmurowego, zainstalowanych w nim systemów oraz samej aplikacji, którą to środowisko utrzymuje.

Automatyczny system monitoringu, odpowiednio skonfigurowany, wychwytuje wszystkie sytuacje, szczególnie te alarmujące i emituje alerty, nadając im kategorię:
● powiadomienia,
● ostrzeżenia,
● lub awarii.

W odpowiedzi na ww. alerty do działania przystępuje zespół inżynierów, którzy, zgodnie z przyjętymi procedurami:
● diagnozują problem,
● wskazują rozwiązania, które następnie błyskawicznie wdrażają,
● lub powiadamiają klienta, jeśli dany alert dotyczy aplikacji lub systemu, za którego utrzymanie odpowiada klient.

Kierując się 100% bezpieczeństwem wszystkich zasobów, Administratorzy Systemu rozpoczynają swoją pracę od konfiguracji kluczowych reguł bezpieczeństwa, które wraz z upływem czasu są korygowane i dopasowywane do aktualnych potrzeb. Wszystko w oparciu o obserwację potencjalnych zagrożeń. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w procesie doskonalenia mechanizmów ochronnych.

Z usługi monitoringu i wsparcia korzystają zarówno klienci nieposiadający w swoim zespole Administratorów Systemu, którzy mogliby odpowiadać za zarządzanie i utrzymanie środowiska, jak i firmy o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, gdzie bardzo istotna jest efektywna, wielopoziomowa dystrybucja informacji o pojawiających się incydentach i zagrożeniach.

Jednym z elementów świadczonej usługi jest opracowanie lub udoskonalenie „drzewka kontaktowego”, które znacznie ułatwia komunikację i rozdzielenie zadań na wypadek różnego rodzaju awarii i zagrożeń. Struktura drzewka obejmuje zespoły developerów, specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, administratorów oraz firmy zewnętrzne, jeżeli zachodzi taka konieczność.

Etapy

Szczegóły

O co poprosimy Cię przed wdrożeniem usługi?

Odpowiedni przygotowanie wpływa znacząco na późniejszy przebieg i powodzenie działań, dlatego zanim przystąpimy do wdrożenia, prosimy wszystkich naszych klientów zainteresowanych usługą monitoringu i wsparcia o:
- inwentaryzację zasobów, tj. zarówno w zakresie infrastruktury jak i aplikacji,
- określenie zależności aplikacyjnych i biznesowych pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska i aplikacji,
- pomoc podczas opracowywania tzw. "drzewka kontaktowego" oraz ustalania scenariuszy powiadomień.

Jakie technologie wykorzystujemy?

Pracując na co dzień w strukturze rozproszonej korzystamy z nowoczesnych narzędzi do komunikacji i zarządzania projektami, takich jak: Slack, Redmine czy Jira.

W ramach AWS Partnership, do realizacji usługi monitoringu i wsparcia wykorzystujemy dedykowane temu rozwiązanie od Amazon Cloud, czyli AWS CloudWatch, dzięki któremu możemy zbierać dane i śledzić określone wskaźniki, ustawiać alerty i automatycznie reagować na zmiany w zasobach AWS Cloud. Korzystamy również z AWS CloudFormation, usługi która umożliwia developerom i administratorom systemów łatwe tworzenie i zarządzanie zbiorami powiązanych zasobów AWS Cloud, ich udostępnianie i aktualizowanie w sposób uporządkowany i przewidywalny.

Co zyskasz, dzięki usłudze monitoringu i wsparcia 24/7?

Przede wszystkim to, co pozwoli Ci skupić się na dalszym rozwoju biznesu, czyli pełne bezpieczeństwo wszystkich zasobów. Wiedząc, że masz pełną kontrolę nad środowiskiem, a pracujący dla Ciebie doświadczony zespół inżynierów ma najlepsze narzędzia i kompetencje, by odpowiednio wcześnie wykrywać i niwelować zagrożenia, jesteś w stanie podejmować przemyślane, nie podyktowane obawą decyzje biznesowe.

Dodatkowo, monitorowanie wykorzystywanych zasobów pozwala precyzyjnie określić przyszłe potrzeby technologiczne i odpowiednio je zabudżetować.

Sprawdź, jak inni skorzystali na migracji aplikacji i infrastruktury

Poniżej znajdziesz studia przypadków naszych klientów, którzy zdecydowali się powierzyć nam realizację swoich projektów.
Sprawdź, z jakimi wyzwaniami się mierzyliśmy i co osiągnęliśmy, stosując odpowiednie rozwiązania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze lub poznać jej estymowane koszty?

Wypełnij niezbędne dane i wyślij swoje zgłoszenie, a niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy, by poznać szczegóły i, w oparciu o nie, przygotować dla Ciebie wycenę.