Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Sprawdź jej szczegóły Polityki Prywatności i Cookies.

Akceptuję arrow

Jak AWS Cloud Adoption Framework wspiera migrację do chmury? - część pierwsza.

16.3.2021 | LCloud
Udostępnij:

Migracja danych do chmury obliczeniowej oraz sama podróż w tym kierunku to wymagający proces. AWS, myśląc o możliwych problemach, przygotował rozwiązanie jakim jest AWS Cloud Adoption Framework. Prezentujemy pierwszy artykuł, który będzie integralną częścią cyklu postów, opisujących w sposób szczegółowy, każdą z perspektyw AWS CAF.

AWS Cloud Adoption Framework – perspektywa Governance

AWS CAF to ramy przygotowane przez AWS, których celem jest pomoc organizacjom w opracowaniu i realizacji skutecznych planów, które zapewnią, że ich podróż w kierunku adopcji chmury zakończy się sukcesem. Każda perspektywa jest zaprojektowana tak, aby tworzyć strumienie pracy, które wyjaśniają luki w istniejących m.in. procesach, pomagając je uzupełnić i zapewnić umiejętności, wiedzę i doświadczenie, aby bez przeszkód kontynuować podróż.

AWS Cloud Adoption Framework jest podzielony na sześć obszarów, z których jedną jest Governance. Pozostałe pięć obszarów to: Business, People, Platform, Security i Operations. Do każdej z nich wrócimy w osobnym wpisie. Ponadto, te sześć obszarów tematycznych jest podzielonych na dwie perspektywy: biznesową:  Business, People i Governance skupiające się na zdolnościach biznesowych organizacji, oraz techniczną:  Platform, Security i Operations skupiające się na zdolnościach technicznych organizacji. 

Choć wszystkie sześć perspektyw jest równie istotnych dla zapewnienia udanego wdrożenia chmury, na początek skupimy się na dogłębnym zbadaniu obszaru Governance.

Czym jest zarządzanie IT? 

Cio.com definiuje zarządzanie IT jako „formalne ramy, które zapewniają strukturę dla organizacji w celu zapewnienia, że inwestycje w IT wspierają cele biznesowe”. Innymi słowy, zapewnia to solidną strukturę, która umożliwia wzajemne dopasowanie strategii IT i strategii biznesowej. 

Powodem istnienia formalnych ram jest ułatwienie przyjęcia najlepszych praktyk w zakresie ładu informatycznego oraz uzyskanie wymiernych rezultatów w osiąganiu celów określonych na początku procesu wdrażania.

Na koniec warto zauważyć, że istnieje głęboki związek pomiędzy zarządzaniem IT a GRC (Governance, Risk i Compliance). Choć są one podobne, GRC jest również programem nadrzędnym, który zapewnia, że organizacje spełniają krajowe i regionalne wymagania legislacyjne regulujące takie elementy, jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR).

Governance jako część AWS CAF 

Jak podkreśla powyższa definicja, perspektywa Governance dostosowuje ład informatyczny do ładu organizacyjnego. Skupia się również na umiejętnościach i procesach potrzebnych do połączenia strategii IT i strategii biznesowych, aby zapewnić organizacji zwiększenie wartości i zmniejszenie ryzyka związanego z adopcją chmury. 

governanceźródło: https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/governance-perspective-prioritization-and-control.html

Perspektywa Governance obejmuje cztery zasady:

  1. Zarządzanie portfolio.

Centralnym punktem zarządzania portfolio jest zdolność organizacji do dostosowania projektów IT, programów i inwestycji do celów biznesowych. Jest to również istotny mechanizm określający, jak kwalifikowalne są obecne workloady, które mają być przeniesione do chmury AWS. Wreszcie, zasada ta nadaje priorytety przenoszeniu workloadów z systemów starszych do usług opartych na chmurze.

  1. Zarządzanie programem i projektem. 

Zarządzanie programami i projektami koncentruje się na zdolności firmy do realizacji kilku projektów jednocześnie w celu poprawy wydajności organizacyjnej i ukończenia projektów na czas oraz w ramach budżetu. Tradycyjne techniki zarządzania projektami według metodyki Waterfall, nie są w stanie nadążyć za szybkim tempem zmian, które są niezbędne do udanego wdrożenia chmury obliczeniowej. Dlatego konieczne jest przyjęcie modelu zarządzania projektami Agile (i Lean).

  1. Pomiar wydajności biznesowej.

Krótko mówiąc, zasada pomiaru wydajności biznesowej odnosi się do zdolności organizacji do pomiaru i optymalizacji procesów biznesowych, w celu osiągnięcia sukcesu organizacyjnego. Przejście do chmury daje pracownikom możliwość nauczenia się nowych umiejętności, a dla firmy możliwość poprawy metryk automatyzacji i optymalizacji procesów. Wskaźniki KPI są wykorzystywane do mierzenia wydajności biznesowej oraz do zapewnienia, że konsumpcja chmury jest dostosowana do wyników strategicznych.  

  1. Zarządzanie licencjami.

Usługi i systemy oparte na chmurze muszą być licencjonowane przez właścicieli produktów. Zasada ta określa zdolność firmy do pozyskiwania, dystrybucji i zarządzania tymi licencjami. 

Podsumowanie perspektywy Governance

Governance jest integralną częścią AWS CAF. Wraz z pozostałymi pięcioma perspektywami, jego rolą jest zapewnienie, że podróż organizacji w celu migracji z architektury starszej do architektury opartej na chmurze, zakończy się  sukcesem. 

Chociaż możliwe jest przejście do chmury bez stosowania AWS CAF, nie jest to zalecane. Istnieje duże ryzyko, że adopcja chmury niestety okaże się finalnie porażką. Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania AWS CAF w celu zapewnienia udanej migracji do chmury, skontaktuj się z naszymi ekspertami na kontakt@lcloud.pl.

Tekst stworzony na bazie AWS Whitepaper: An Overview of the AWS Cloud Adoption Framework – Version 2.