Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Sprawdź jej szczegóły Polityki Prywatności i Cookies.

Akceptuję arrow

AWS Well Architected Review - droga do dobrze zaprojektowanej infrastuktury chmurowej, współfinansowana przez AWS.

20.7.2022 | LCloud
Udostępnij:

Czym jest AWS Well-Architected Framework?

To ustrukturyzowane podejście stworzone przez AWS, które zawiera zbiór najlepszych porad, zasad i strategii projektowania i utrzymania chmury obliczeniowej. Framework pozwala architektom na tworzenie bezpiecznych, wydajnych i zoptymalizowanych kosztowo infrastruktur na najwyższym poziomie. Zawiera również szereg wskazówek dotyczących m.in. sposobu oceny projektowanych rozwiązań. Wszelkie zasady zawarte w AWS Well-Architected Framework przyczyniają się do tworzenia infrastruktury, która będzie dynamicznie odpowiadać na potrzeby klientów. Przekłada się to między innymi na możliwość skalowania zasobów.

Filary AWS Well-Architected

Zdaniem AWS, dobrze zaprojektowana infrastruktura, opiera się na 6 następujących filarach:
· doskonałości operacyjnej – zdolność do uruchamiania i monitorowania systemów oraz ciągłego ulepszania wsparcia procesów i procedur w organizacji,
· bezpieczeństwa – zaawansowana ochrona informacji, systemów oraz zasobów – aktywny zespół ekspertów prowadzących szybkie i dokładne ekspertyzy oraz wdrażających działania prewencyjne i naprawcze,
· niezawodności – system powinien być zdolny do odzyskiwania zasobów, po zakłóceniach infrastruktury lub usług. Ponadto infrastruktura musi zapewnić dynamiczne pozyskiwanie zasobów obliczeniowych w celu zaspokojenia popytu i łagodzenia zakłóceń, takich jak problemy z siecią lub błędne konfiguracje,
· wydajności operacyjnej – koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu zasobów. Kluczowe zagadnienia obejmują, monitorowanie wydajności
i podejmowanie świadomych decyzji, w celu utrzymania wydajności w miarę ewolucji potrzeb biznesowych,

· optymalizacji kosztowej – efektywne zarządzanie sferą kosztową wykorzystania chmury obliczeniowej. Można to osiągnąć np. poprzez przyjęcie modeli kosztowych opartych na zużyciu potrzebnej ilości zasobów, mierzeniu ogólnej wydajności, czy rezygnacji z rozwiązań, które nie wnoszą wartości,
· zrównoważonego rozwoju – pogodzenie aspektów ekologicznych w rozwoju przedsiębiorstwa z wymogami efektywności ekonomicznej oraz oczekiwaniami społeczeństwa.

AWS Well-Architected Review

Istotną kwestię w celu zapewnienia długoterminowych efektów i korzyści z AWS stanowi przede wszystkim dokonywanie regularnych przeglądów. Przegląd infrastruktury polega na identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Dzięki niemu możliwe jest zdobycie niezwykle istotnej wiedzy, uzyskanie pomiarów, a także wdrażanie ulepszeń w infrastrukturze klienta
w oparciu o działalność biznesową
i techniczną firmy. Realizacja przeglądu odbywa się przy użyciu narzędzia AWS Well-Architected Tool zgodnego z procedurami AWS oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów.

Przegląd pozwala na zweryfikowanie infrastruktury klienta w odniesieniu do najlepszych praktykach architektonicznych dotyczących projektowania rozwiązań w chmurze. Wyniki przeprowadzonego badania infrastruktury przedstawia szczegółowy raport.

W raporcie wskazane są obszary do poprawy, w odniesieniu do filarów, a których poziom istotności oznaczono jako “high” i ‘medium”. Dodatkowo raport zawiera szczegółowe rekomendacje, które należy wprowadzić w istniejącej infrastrukturze, aby uczynić ją bardziej bezpieczną, wydajną i zoptymalizowaną kosztowo. Opracowany raport wraz ze szczegółowymi sugestiami i wskazaniem źródeł rekomendacji w AWS zostaną przedstawione i omówione przez solution architecta prowadzącego przegląd, z klientem podczas dedykowanego spotkania. To czy rekomendacje zostaną ostatecznie wdrożone zależy w dużej mierze od kontekstu funkcjonowania chmury obliczeniowej w organizacji klienta, stąd decyzja o ich wprowadzeniu, zawsze leży w gestii klienta.

Etapy realizacji AWS Well-Architected Review

1. Wstępny wywiad Solutions Architecta z klientem.

2. Uzyskanie niezbędnych dostępów do środowisk.

3. Właściwy przegląd AWS Well-Architected.

4. Wywiad Solutions Architecta z klientem – pogłębiający.

5. Przekazanie raportu z AWS Well-Architected.

6. Omówienie raportu.

7. Omówienie rekomendacji.

8. Plan wdrożenia rekomendacji.

Co zyskasz dzięki AWS Well-Architected?

■ zwiększenie bezpieczeństwa – zgodność z najbardziej restrykcyjnymi wymogami,

niezawodność infrastruktury – możliwość odzyskiwania zasobów, po zakłóceniach i awariach systemów,

oszczędność czasu – szybsze wdrażanie nowszych i lepszych rozwiązań,

■ optymalizację procesów – wdrożenie usprawnień przygotowanych przez ekspertów AWS,

redukcję kosztów – zmniejszenie zużycia energii nawet o 80%,

przeciwdziałanie atakom hakerskim – zapobieganie ryzyku technologicznemu zanim takowe wystąpi.

Zdobądź dofinansowanie w wysokości 5 000 USD!

LCloud został upoważniony w ramach programu AWS Well Architected Review do realizowania przeglądów infrastruktur. Dzięki temu, zlecając przegląd i wdrożenie rekomendacji Partnerowi uczestniczącemu w programie, klienci korzystający z chmury obliczeniowej mogą starać się o dofinansowanie w wysokości 5000 USD. Aby uzyskać tę dotację, niezbędne jest zrealizowanie warunków programu; między innymi wdrożenie rekomendacji po przeglądzie specjalistów z LCloud, które pozwolą na usprawnienie chmury obliczeniowej klienta. Drogę do uzyskania dofinansowania można zamknąć w trzech krokach, które przedstawiliśmy poniżej.

Podsumowując AWS Well-Architected Framework pomaga w przeglądzie istniejącej lub dopiero projektowanej architektury w chmurze obliczeniowej AWS. Zapewniając zbiór najlepszych praktyk AWS, dla każdego z wcześniej wymienionych filarów, pozwala na stworzenie stabilnego i wydajnego systemu i infrastruktur, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dofinansowania kliknij tutaj.