Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Sprawdź jej szczegóły Polityki Prywatności i Cookies.

Akceptuję arrow

Jak AWS Cloud Adoption Framework wspiera migrację do chmury? - część druga.

5.10.2022 | LCloud
Udostępnij:

AWS Cloud Adoption Framework – perspektywa People

Współczesne środowisko biznesowe często sugeruje przyjęcie modelu opartego na chmurze jako głównego czynnika zwiększającego efektywność organizacji. Podróż każdej firmy związana z przyjęciem chmury jest bardzo indywidualna. Aby migracja do chmury zakończyła się sukcesem, organizacja musi zrozumieć nie tylko swój obecny stan, ale również zamierzony wynik projektu migracji do chmury oraz sposób przejścia ze stanu obecnego do adopcji chmury.

Jak zaznaczyliśmy już w pierwszym wpisie na blogu z serii AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF), ramy te zostały opracowane przez Amazon Web Services, aby „pomóc organizacjom w opracowaniu i realizacji skutecznych planów, które zapewnią, że ich podróż w kierunku adopcji chmury zakończy się sukcesem”.

Dodatkowo warto przypomnieć, że istnieje sześć perspektyw, z których jednym jest perspektywa People – główny temat dzisiejszego postu. Przejdźmy zatem od razu do rozważań na temat tej perspektywy i jej roli, jaką odgrywa w ramach AWS CAF.

AWS CAF: perspektywa People

Perspektywa ta dostosowuje polityki i ramy zarządzania ludźmi w organizacji, takie jak: rozwój ludzi, szkolenia, komunikacja i zarządzanie zmianą, do nowoczesnych, zoptymalizowanych procesów i polityk, zaprojektowanych w celu ułatwienia udanej migracji do chmury. Podkreśla umiejętności, procedury i polityki dotyczące zasobów ludzkich, które są wymagane do zwiększenia wartości i zmniejszenia ryzyka związanego z migracją.

Działania związane z perspektywą People obejmują menedżerów personalnych, działy HR oraz jednostki odpowiedzialne za zatrudnianie pracowników. Po drugie, zasady perspektywy People obejmują:

1. Zarządzanie karierą

Krótko mówiąc, zarządzanie karierą w ramach AWS CAF jest opisane jako identyfikacja, nabycie i  utrzymanie  wymaganych  umiejętności  do migracji do chmury, jak również bieżącego modelu operacyjnego po pomyślnym      zakończeniu projektu migracji.

2. Zarządzanie zmianą organizacyjną

W pewnym momencie każda organizacja będzie podlegać zmianom, aby utrzymać się na rynku i zwiększyć skalę działania. Zmiana jest naturalną częścią organizacyjnego modelu biznesowego. Jednak zmiany często spotykają się z oporem lub niezrozumieniem ze strony obecnych pracowników. Dlatego, aby zapewnić, że zmiana pozostanie pozytywna, zarządzanie zmianą organizacyjną jest kluczowe, szczególnie w procesie adopcji chmury.

3. Zarządzanie szkoleniami

Pracownicy firmy potrzebują szkoleń, aby wypełniać swoje określone role w środowisku chmury obliczeniowej. Zarządzanie szkoleniami nadzoruje i ułatwia wdrażanie programów szkoleniowych w celu zapewnienia tego, że pracownicy będą mogli bezproblemowo korzystać z nowego oprogramowania opartego na chmurze.

4. Zarządzanie zasobami 

Podróż w kierunku migracji do chmury i korzystanie z technologii po migracji wymaga nowych zestawów umiejętności i nowych pracowników. Zarządzanie zasobami pomaga firmom zrozumieć i przewidzieć, jaki nowy personel i nowe umiejętności są niezbędne do udanej migracji do chmury.

5. Zarządzanie motywacyjne

Zarządzanie motywacyjne w ramach AWS CAF polega na wdrożeniu programu motywacyjnego w celu przyciągnięcia i utrzymania talentów potrzebnych do zarządzania, utrzymania i obsługi architektury opartej na chmurze.

Podsumowanie perspektywy People

Zarządzanie ludźmi stanowi integralną część sukcesu organizacyjnego i operacyjnego. Jeśli firma nie wdroży konkretnych polityk zarządzania ludźmi, odniesienie sukcesu w procesie adopcji chmury może być utrudnione. Wdrożenie perspektywy People AWS CAF jako integralnej części udanej migracji jest zdecydowanie zalecane, a w wielu aspektach może być nawet uznane za obowiązkowe.

Chociaż możliwe jest przyjęcie strategii migracji do chmury bez wykorzystania AWS CAF, nie jest to dobry pomysł. Podsumowując, podróż do adopcji chmury w takim wypadku, najprawdopodobniej zakończy się porażką. Dlatego, aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania AWS CAF jako metody udanej podróży do chmury, skontaktuj się z naszymi ekspertami na kontakt@lcloud.pl