Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Sprawdź jej szczegóły Polityki Prywatności i Cookies.

Akceptuję arrow

Mamy Chatbota w teamie, czyli ChatOps w praktyce

30.8.2019 | LCloud
Udostępnij:

ChatOps to wzorzec zachowań, który integruje użytkowników chatu, chatboty oraz narzędzia komunikacji, w celu usprawnienia przepływu informacji i wykonywaniu zadań związanych z prowadzeniem projeków i związanymi z nimi operacjami.

W środowisku ChatOps to chat jest głównym kanałem komunikacji dla bieżącej pracy.Narzędzia, z których już korzystają programiści i managerowie operacyjni, są zintegrowane ze współpracującym środowiskiem komunikacyjnym w celu usprawnienia śledzenia zgłoszeń i automatycznej reakcji na incydenty. Swoją nazwę ChatOps zawdzięcza GitHubowi, gdzie miał swoje początki podczas prac na Hubotem (chatbota o otwartym kodzie źródłowym, aby pomóc w praktykach DevOps).

Źródło: https://hubot.github.com/

Mając pogląd  czym jest ChatOps, skupmy się na elementach, które go tworzą. Są to przede wszystkim narzędzia. Istnieją trzy główne kategorie narzędzi do wdrażania ChatOpso’wego środowiska pracy:
  • Systemy powiadomień oferowane przez dostawców takich jak PagerDuty Inc. czy xMatters.
  • Chatboty, takie jak AWS Chatbot czy Githubowy Hubot.
  • Narzędzia do integracji przestrzeni rozmów, takie jak Slack czy Atlassian HipChat.
Istnieje wiele sposobów implementacji środowiska ChatOps. Jednym z nich jest system powiadomień wysyłający ostrzeżenie o zdarzeniu, a w odpowiedzi klient chatu używa wtyczki lub niestandardowego skryptu  do wykonania zaprogramowanego polecenia. Automatyzacja powtarzalnych, ręcznych zadań, może wyeliminować błędy ludzkie, a środowisko współpracy zapewnia natychmiastową widoczność i dokumentację mających miejsce zdarzeń, Takie podejście zapewnia rejestrowany w czasie rzeczywistym i historyczny dziennik działań w środowisku ChatOps, który wspiera również zgodność z przepisami i bezpieczeństwem.

AWS Chatbot

Amazon Web Services, jako lider wśród dostawców chmurowych, aktywnie wspiera rozwijające się technologiczne trendy. Naprzeciw ChatOpsowym potrzebom wprowadza usługę  AWS Chatbot. Obecnie dostępna jest w wersji beta. Ułatwia monitorowanie zasobów AWS i interakcję z nimi w poprzez Slack i Amazon Chime. Dzięki AWS Chatbot można w bezpieczny sposób otrzymywać alerty i uzyskać informacje diagnostyczne z usług takich jak AWS Health, AWS Budgets, Amazon GuardDuty, Amazon CloudWatch i AWS Security Hub.

Benefity z implementacji AWS Chatbota to:

  • Otrzymywanie bieżących powiadomień o incydentach operacyjnych i innych zdarzeniach z obsługiwanych źródeł, takich jak alarmy operacyjne, alarmy bezpieczeństwa lub odchylenia budżetu.
  • Wstępnie zdefiniowane szablony zasad zarządzania tożsamością i dostępem AWS w przestrzeni czatu.
  • Zintegrowany ze Slackiem i Amazon Chime. 
  • AWS Chatbot jest dostępny bez dodatkowych opłat. Płacisz tylko za używane przez Ciebie zasoby AWS np. SNS topics, alarmy CloudWatch itd.
  • Pobieranie informacji diagnostycznych – funkcja niedostępna w wersji beta, ale ma zostać uruchomiona w niedalekiej przyszłości. 

By zacząć korzystać z AWS Chatbota warto zajrzeć do dokumentacji, gdzie krok po kroku znajdziemy sposób jego konfiguracji. AWS Chatbot rozszerza narzędzia komunikacji, których zespół pracujący nad projektem używają już na co dzień do koordynowania i łączenia, a tym samym usprawnia jego realizację.

Korzyści z wdrożenia środowiska ChatOps

Korzyści jakie wnosi do organizacji środowisko pracy ChatOps są w głównej mierze związane z kulturą pracy oraz, a w następnej z korzyściami technologicznymi, usprawniającymi proces działania samej organizacji.

Po pierwsze, jest to bardziej efektywna i lepsza współpraca. Zintegrowane miejsce po przez, które przechodzi codzienna komunikacja w teamie, pozwala na sprawne i efektywniejsze porozumiewanie się, wspiera współpracę, daje impuls boost dona nowych pomysłów i podnosi wydajność zespołu. 

Po drugie, proces onboardingu przebiega szybciej i sprawniej. Jak wiadomo proces wdrożeniowy jest dość kosztownym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Dzięki historii na kanałach czatu oraz wymianie wiedzy, nowi członkowie zespołu poprzez aktywne śledzenie wątków,  mogą lepiej zrozumieć istotę kultury pracy danej organizacji i szybciej przejść do codziennych obowiązków. 

Po trzecie, ChatOps pozwala na transparentność w miejscu pracy. Brak tematów tabu oraz jasne zasady działania w organizacji są dzisiaj jedną z bardziej pożądanych cech przez specjalistów, podczas wyboru miejsca pracy. Rozmowy toczące się w/na “otwartej” przestrzeni,  dzięki ChatOps ukazują daną organizację jako uczciwą i godną zaufania. 

Po czwarte, wzmacniane są więzi w zespole, czyli tak zwany team-building. Jest to niezbędne, zwłaszcza w organizacjach rozproszonych, gdzie każdy pracuje z innego miejsca. W miarę nawiązywania nowych znajomości i budowania wzajemnych relacji, zespół zbliża się do siebie, czego efektem jest jego skuteczność w realizacji projektów.

Po piąte, jest nieocenione przy pracy zdalnej. Tak jak wcześniej wspomniano Zespoły rozproszone, w których członkowie teamu pracują z dowolnego miejsca – lotniska, domu, kawiarnii czy parku – pozostają w ciągłym kontakcie z pozostałymi współpracownikami.

Ostatnim punktem jest zaangażowanie współpracowników. ChatOps usprawnia pracę, a team może efektywnie wykonywać swoje zadania. Dodatkowym aspektem jest wzrastające zaangażowanie pracowników, co z kolei przekłada się na ich wydajność.

ChatOps można uznać za sporą zmianę w kontekście komunikacji i pracy zespołowej. Oznacza oszczędności czasu i  i finansów, podczas procesów onboardingu oraz wzrost efektywności zespołów. Pozwala na usprawnienie i transparentność komunikacji w organizacji. Jest spoiwem łączącym teamy pracujące w strukturach rozproszonych i dobrą bazą do wypracowania najlepszych praktyk realizacji projektów.