Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Sprawdź jej szczegóły Polityki Prywatności i Cookies.

Akceptuję arrow

Route 53 & Route 53 Resolver connecting people

11.3.2019 | LCloud
Udostępnij:
Narzędzia dostępne w AWS, które pozwolą na kierowanie użytkowników do Twojej aplikacji internetowej, to Amazon Route 53 oraz Amazon Route 53 Resolver.

Amazon Route 53 to usługa sieciowa – usługa DNS (Domain Name System), która z łatwością radzi sobie z rozwiązywaniem nazw domen i subdomen (np. www.example.com) na liczbowe adresy IP. Za pomocą Route 53 użytkownik konsoli AWS może zarejestrować nazwę domeny. Dzięki takiej  opcji może swobodnie kupować i zarządzać swoimi domenami, a usługa automatycznie skonfiguruje ustawienia DNS.

Amazon Route 53 jest też odpowiedzią na to, jak efektywnie łączyć requesty (żądania) użytkowników z infrastrukturą postawioną na AWS. Są to np. instancje Amazon EC2 czy load balancery, ale również buckety Amazon S3.

Usługa może zostać również wykorzystana do weryfikacji kondycji Twojej aplikacji. Jeśli, któryś z punktów końcowych uległ uszkodzeniu, usługa kieruje ruch  do zdrowych endpointów.

Amazon Route 53 Resolver jest rozwiązaniem, które domyślnie odpowiada na zapytania DNS związane z nazwami domen VPC. Jest ono dostosowane do wymogów (warunków) chmur hybrydowych. Jest to zbiór funkcji, które pozwalają na dwukierunkowe wysyłanie zapytań między lokalnymi, a AWS-owymi instancjami  przez połączenia prywatne. W tym celu warto skorzystać z usługi AWS Direct Connect lub konfiguracji VPN.

 

Jakie funkcjonalności Amazon Route 53 Resolver są warte uwagi?
 • Route Resolver Endpoints – funkcja ta pozwala lokalnym zasobom na rozwiązywanie nazw ustawionych po stronie chmury AWS w Route 53. Łączność pomiędzy lokalnym środowiskiem “on premise” a środowiskiem chmurowym AWS jest ustalana bezpośrednio połączeniem Direct Connect (DX) lub dzięki wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Punkty końcowe konfigurowane są za pomocą przydzielenia adresów IP w podsieciach, dla których chcemy uruchmić resolver.
 • Warunkowe reguły przekazywania – ta funkcjonalność pozwala na możliwość konfiguracji domen hostowanych w lokalnej infrastrukturze DNS, jako reguł przekazywania w Route 53 Resolver. Tak samo, jak w przypadku zapytań przychodzących, funkcja ta wymaga konfiguracji połączenia prywatnego przez DX lub VPN. Połączenie tych dwóch opcji umożliwia rekurencyjne wyszukiwanie DNS dla środowisk hybrydowych. Pozwala to zaoszczędzić na zarządzaniu, obsłudze i utrzymywaniu dodatkowej infrastruktury DNS podczas pracy w obu środowiskach.

Schemat: Warunkowe reguły przekazywania

Zalety zastosowania usług:
 • Wysoce dostępne i niezawodne – rozproszony charakter serwerów DNS, pomaga zapewnić stałą możliwość kierowania użytkowników końcowych do aplikacji.
 • Zaprojektowane do użytku z innymi usługami Amazon Web Services.
 • Opłacalne – Możliwość korzyści ze  skali AWS. Opłaty naliczane są tylko za wykorzystane zasoby, takie jak np. liczba zapytań, które usługi obsługują dla każdej domeny lub hostowane strefy do zarządzania domenami za pośrednictwem usług.
 • Skalowalne – zostały zaprojektowane do automatycznego skalowania w celu obsługi bardzo dużych wolumenów zapytań, bez żadnej interwencji ze strony użytkownika.
 • Bezpieczne – poprzez integrację z AWS Identity and Access Management (IAM), można przyznać unikalne referencje i zarządzać uprawnieniami dla każdego użytkownika na koncie AWS oraz określić, kto ma dostęp do poszczególnych części usług Route 53 i Route 53 Resolver.
 • Proste rozwiązania dla chmury hybrydowej –  Amazon Route 53 Resolver zapewnia rekursywny DNS dla Amazon VPC i lokalnych sieci za pośrednictwem AWS Direct Connect lub AWS zarządzanego przez VPN.

W kwestii kosztów warto zapoznać się z cennikiem opublikowanym przez AWS. Cena uzależniona jest od m.in.:

 • hostowanych stref,
 • kwerend,
 • aliasów kwerend,
 • przepływu ruchu na www,
 • i innych.

Możliwości jest wiele. Pozwalają na dobranie rozwiązań do swoich potrzeb. Warto zauważyć, że opłaty naliczane są za wykorzystane zasoby, co jest niezaprzeczalną zaletą.

Amazon Route 53 i Amazon Route 53 Resolver usprawniają proces zarządzania ruchem. Obydwie usługi są bezpieczne i kompatybilne z pozostałymi serwisami AWS. Pomagają zapewnić płynność działania domen z zastosowaniem najlepszych praktyk AWS.