Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Sprawdź jej szczegóły Polityki Prywatności i Cookies.

Akceptuję arrow

Najlepsze praktyki w IT wg. Google Cloud w czasach pandemii

9.4.2020 | LCloud
Udostępnij:

Mając na uwadze bezpieczeństwo zespołów i świadomość zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, przygotowaliśmy wpis z najlepszymi praktykami wg. Google Cloud, które pozwolą na zapewnienie ciągłości działania firmy z dbałością o życie i zdrowie pracowników. Niezaprzeczalnym przywilejem jest praca w strukturze rozproszonej – tak pracujemy w LCloud. Każdy z naszych pracowników pracuje zdalnie z domu (lub z biura, jeśli sytuacja na to pozwala). 

W trosce o dobro zespołu, gdy pracujecie w biurze, należy zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem spotkań i przenieść je, o ile to możliwe na płaszczyznę wirtualną. Istotnym jest również rozważenie możliwości związanej z nieobecnością pracowników, którzy potencjalnie mogą ulec zakażeniu.

W takiej sytuacji warto pomyśleć o:

 • wdrożeniu odpowiednich zasad w przypadku niedostępności niektórych członków zespołu.
 • przeanalizowaniu możliwości wydłużenia godzin pracy i planowania zmian w grafiku z chwilą nastania sytuacji kryzysowej.
 • komunikacji i szkoleniu pracowników, gdy region Google Cloud staje się niedostępny.
 • przygotowaniu się na nieoczekiwane sytuacje, związane nie tylko z chorobą, ale również z np. niezbędną opieką nad dzieckiem, sprawowaną przez członków  zespołu, które mogą skrócić czas produktywnej pracy zespołu.
 • przełożeniu zadań technicznych, które mogą zostać przesunięte w czasie.

Gdy praca w biurze zostaje przeniesiona do domu, warto pamiętać o tym, że:

 • Istnieje możliwość, że biznesowe godzin pracy ulegną zmianie.
 • Szczytowe obciążenia pracą mogą stać się nagłe, bardziej nieprzewidywalne i znaczenie większe niż zazwyczaj. Warto przeprowadzić firmowy test, podczas którego wszyscy z teamu korzystają z narzędzi do wideokonferencji oraz innych narzędzi do pracy zdalnej.
 • Odpowiednie przygotowanie po teście pozwoli uniknąć większych awarii podczas realnych, poważnych problemów. 
 • Podczas obowiązkowej ewakuacji budynków komercyjnych warto zadbać o sprzęt. W czasie pandemii jego naprawa może stanowić niemały wpływ na możliwości wykonywania pracy.
 • Serwisy zapewniające  Disaster Recovery działają poprawnie.
 • Upewnić się, że fizyczne centra danych mają swoje Disaster Recovery w innych regionach. 
 • Po teście narzędzi do pracy zdalnej, należy poddać próbie najtrudniejsze procedury, które zazwyczaj mają miejsce w biurze. Umożliwi to określenie niezbędnych zasobów do przygotowania by pracować z domu. Dodatkowo warto zabezpieczyć połączenia z firmowymi zasobami poprzez bezpieczne połączenie VPN i rozważyć wdrożenie modelu Zero Trust.

Bezpieczeństwo zespołu stawiamy ponad wszystko. Jednak kwestie techniczne są równie ważne. 

Wskazanym jest zatem przegląd dostępnych narzędzi do pracy zdalnej, posiadanych zasobów oraz możliwości. Pozwolą one na planowanie pracy oraz  zapewnienie możliwości podtrzymania procesów w firmie. 

Miejmy też na uwadze, że niektóre wzorce zachowań mogą ulec zmianie. Zaimplementuj więc  i przetestuj rozwiązania mające wpływ na częściowy spadek jakości. Ważnym jest zrozumieć co ma wpływ na opóźnienia w łańcuchu dostaw – czy to kwestia dostarczenia produktu na półki czy  zatrudnienia nowych pracowników. 

We wszystkich opisanych procesach, chmura obliczeniowa może pomóc w sposób nadzwyczajny i sprawić, że procesy dotychczas niemożliwe staną się realne. Rozważ zatem jest zastosowanie w swojej organizacji.